Hva er Nevromangfold

Nevromangfold, kort for nevrologisk mangfold, refererer til mangfoldet av menneskelige hjerner og sinn, og til ideen om at dette er en naturlig, verdifull form for mangfold.

Ulike mennesker tenker annerledes – ikke bare på grunn av forskjeller i kultur eller livserfaring, men fordi hjernen deres er ‘koblet’ for å fungere annerledes.

LAST NED BROSJYREN

Mangfold i bakgrunn, faglig opplæring, kjønn, kultur og individuelle kvaliteter gir fordeler som de fleste bedriftsledere er kjent med i dag. Men fordelene med nevromangfold er ofte ukjent. Fordi hjernen til nevro-a-typiske mennesker er koblet annerledes enn nevrotypiske, kan de gi nye perspektiver i bedriftens verdiskapning.

Nevromangfold inkluderer ADHD, Tourettes syndrom og autismespektret, derav Asperger syndrom, som også omtales som en høytfungerende form for autisme. Mange med disse diagnosene opplever at deres ressurser blir urealisert fordi de ikke passer inn i A4-segmentet.

Store internasjonale selskaper som Hewlett-Packard og SAP, samt Telenor og Oslo kommune, har egne program for å
rekruttere talenter innen nevromangfold.

HP har som uttalt mål at 1% av arbeidsstokken skal komme fra denne gruppen av arbeidstakere. SAP skrev i en pressemelding: “Å ha folk som ser ting annerledes, og som kanskje ikke passer inn sømløst, bidrar til å kompensere vår tendens som et stort selskap, at alle ser i samme retning.”

Møt Richard. Han er intelligent, har gode karakterer og er unik. Unik fordi hjernen til Richard er koblet annerledes enn hos flertallet. Noen ganger kommer han med kreative løsninger der andre ser problemer.

Men Richard har også utfordringer – blant annet krever det mye energi å tolke andre. Dessuten har han problemer med å ta del i arbeidslivet – fordi ansettelsesprosessen er tilpasset flertallet.

Ofte er det forbausende lite som skal til

Kari gjorde en nøyaktig og samvittighetsfull jobb under
prøveperioden, men den måten hun satt alene i lunsjpausen med hodesett virket så avvisende. Hun ble ikke ansatt.

Gjennom Arbeidsformidler og NAV har hun funnet en ny arbeidsgiver som forstår at hun trenger «timeout» i løpet av dagen – og alle er strålende fornøyd.

Oskar er interessert i data. Han fikk hjelp fra Arbeidsformidler og NAV til praksisplass hos en bedrift som driver programutvikling. Etter ett år som praktikant ble han ansatt.

Ulrik fikk jobb på Bakehuset gjennom NHO-prosjektet «Ringer i Vannet». Daglig leder i Bakehuset sier: Vi er veldig glad for at vi fikk denne muligheten for å ta inn Ulrik. Jeg er litt stolt også fordi at vi som bedrift tar samfunnsansvar.

Richard har mastergrad med suverene karakterer. Han sitter alene som ung ufør, enormt frustrert med seg selv og lurer på hvorfor han ikke klarte å få det til.

Tilrettelegging kan gi mangfold tilbake

Spesialistbedriften, en sosial entreprenør som ansetter personer med Asperger syndrom, har summert opp de sterke sidene til sine ansatte slik:
• Flinke med fakta og detaljer
• Nøyaktige og presise
• Intelligente og analytiske
• Ærlige
• Dybdefokusert og utholdende
• Til å stole på
• Kan tenke «utenfor boksen»
• Pålitelige og lojale
• Pliktoppfyllende
• Løsningsorienterte

Har du tanker eller kommentarer til vår nettside?

Del gjerne dine tanker og meninger med oss. Har du kreative innspillog ideér? Fyll ut skjema og send inn!

Last ned brosjyre

Se Nevromangfoldbrosjyren HER

Nevromangfold - Ressurs i arbeidslivet

hands smMangfold i bakgrunn, faglig opplæring, kjønn, kultur og individuelle kvaliteter gir fordeler som de fleste bedriftsledere er kjent med i dag.  Men fordelene med nevromangfold er ofte ukjent.  Fordi hjernen til nevro-atypiske mennesker er koblet annerledes enn nevrotypiske, kan de gi nye perspektiver i bedriftens verdiskapning.