Direktør Ingrid & Jobcoach Marianne - Telenor Open Mind

Telenor Open Mind har to arbeidstreningsprogrammer, hvor Open Mind er et program for funksjonshindrede (fysisk eller psykisk). Deltakerne får gjennom programmet arbeidstrening i Telenor eller hos en av våre samarbeidspartnere. Programmet har vært en fast avdeling i Telenor siden 1996. I flere år har dette programmet vært et Arbeid med Bistand tiltak, men fra 1.1.2017 ble programmet videreført som et samarbeid med Nav Arbeidslivssenter Akershus som en del av IA- avtalen med Telenor.

Telenor Integration er et program for arbeidssøkere med innvandrerbakgrunn fra ikke europeiske land med høyere relevant utdanning og arbeidserfaring, og har vært et eget program i Telenor siden 2010.

Målet med begge programmene er å være en døråpner til arbeidslivet for personer som står utenfor arbeidslivet. I tillegg ønsker vi å få til en holdningsendring og alminneliggjøring av både funksjonshindrede og innvandrere i arbeidslivet.

Ingrid Ihme, er direktør for Telenors to arbeidstreningsprogrammer. Hun startet selv som deltaker, og har siden 1999 hatt ansvaret for utviklingen og etableringen av Open Mind, Integration og har i tillegg vært pådriver for å utvide vår målsetting om å ha Open Mind programmer i flere av Telenors selskaper i andre land. På konferansen i Trondheim vil hun ha følge med kollega, Marianne Glomseth, jobcoach Telenor Open Mind.

Link til  presentasjon Telenor Open Mind: https://youtu.be/5uIAt29EWIE        PDF

Har du tanker eller kommentarer til vår nettside?

Del gjerne dine tanker og meninger med oss. Har du kreative innspillog ideér? Fyll ut skjema og send inn!

Last ned brosjyre

Se Nevromangfoldbrosjyren HER

Nevromangfold - Ressurs i arbeidslivet

hands smMangfold i bakgrunn, faglig opplæring, kjønn, kultur og individuelle kvaliteter gir fordeler som de fleste bedriftsledere er kjent med i dag.  Men fordelene med nevromangfold er ofte ukjent.  Fordi hjernen til nevro-atypiske mennesker er koblet annerledes enn nevrotypiske, kan de gi nye perspektiver i bedriftens verdiskapning.